Συμβατός ελεγκτής:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

Εκδόσεις λογισμικού:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2

Συμβατός ελεγκτής:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

Εκδόσεις λογισμικού:

 • SEACAD 5.0
 • SEACAD 5.1
 • SEACAD 5.2

Συμβατός ελεγκτής:

 • DBK2JJ
 • DBK2JP
 • DBZ6J

Εκδόσεις λογισμικού:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2
 
 

Σημείωση: 

1. Μην αντικαθιστάτε τα παλιά αρχεία, επειδή το νέο λογισμικό δεν περιλαμβάνει παραμέτρους του μηχανήματος.

2. Εάν έχετε οποιεσδήποτε τεχνικές ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή.