Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο Laser Best Price! Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπού μας, laserchina.com, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Laser Best Price Co., Ltd. («Laser Best Price», «εμείς», «εμάς, » ή «δικά μας»). Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

1. Συμφωνία χρήστη

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τυχόν πρόσθετες οδηγίες ή κανόνες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό της πρόσβασής σας στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.

2. Όροι υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν» και «ως διαθέσιμες». Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής ή διακοπής των υπηρεσιών μας, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας το συντομότερο δυνατό.

3. Διαδικασίες επισκευής

Κατά την περίοδο ελέγχου, πραγματοποιούμε ηλεκτρονικές επισκευές σύμφωνα με τα τραπεζικά κανάλια. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την παραγγελία σας ή τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα και να διασφαλίσουμε την ικανοποίησή σας.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους θα επιλύονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Κύπρου.

5. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Επωνυμία εταιρείας: Laser Best Price Co., Ltd.

Διεύθυνση: 495 Yuejin South Road, Xinhai Town, Chongming District, Shanghai

Email: info@laserchina.com

6. Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Laser Best Price δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, αποθετικές ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας από εσάς, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί της πιθανότητας τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη μας δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλετε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράσατε μέσω του ιστότοπού μας.

7. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την αβλαβή Laser Best Price, τις θυγατρικές της, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών, κόστους ή εξόδων που προκύπτουν ή σχετίζονται με παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή η χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας από εσάς.

8. Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εκτελεστούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

9. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους περιοδικά για ενημερώσεις.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Laser Best Price!